Composición:

  • Alcalde-Pedáneo: Dª Rebeca Rodríguez Morán
  • Primer Vocal: D. José Modesto Pérez González
  • Segundo Vocal: D. Moisés de Bea Mosteiro
  • Gestor: D. Luis Ángel Alonso Iglesias
  • Tesorero:D. Álvaro Rajo Morán
  • Suplente de la Presidencia: D. Moisés de Bea Mosteiro