Composición:

  • Alcalde-Pedáneo: Dª. Mª Begoña Magdalena García
  • Primer Vocal: Dª. Ana Belén Viñambres Álvarez
  • Segundo Vocal: Dª. Mª Teresa García Sobrino
  • Secretario/Interventor: Dª. Mª. Pilar Díez Suárez