Composición:

  • Alcalde-Pedáneo: Dª. María Victoria Rico García
  • Primer Vocal: Dª. Ana María Pérez Fernández
  • Segundo Vocal: D. Julio Mariño Pérez
  • Secretario/Interventor: D. Martín Alonso Pérez