Composición:

  • Alcalde-Pedáneo: Dª. Susana Rodriguez Panizo
  • Primer Vocal: D. Daniel López Rodríguez
  • Segundo Vocal: D. José Manuel Neira Rodríguez
  • Secretario/Interventor: Dª. Ana Belén Mauriz Corullón