Título: El Calechu del Tsobu de Rioscuro
Ponente: D. Eduardo M. González Menaza.
Naturalista, colaborador de WWF-Alto Sil